مقادیر توزیع انواع نهاده های کشاورزی در استان آذربایجان غربی

 به گزارش واحد بازرگانی استان آذربایجان غربی:

مقادیر توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی در بازه زمانی ۳۱ روزه به شرح ذیل می باشد:

کود اوره ۵۰ کیلویی              ۱1۱۰ تن

سولفات پتاسیم ۵۰ کیلویی       ۵۲۰ تن

سوپرفسفات تریپل ۵۰ کیلوئی   1925 تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید