بازدید مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع و هیئت همراه از سایت کیسه گیری کود فله در گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع و مهندس بازوند مشاور محترم مدیرعامل در امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور طی سفر به استان گلستان و حضور در مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مدیریت جدید شرکت آقای مهندس هزارجریبی بازدیدی از انبار استراتژیک سازمانی گرگان   وعملیات کیسه گیری کود فله در حال اجراء داشتند ابتدا سید محمد میر صالحی مسئول مجتمع انبار های شرکت، گزارش مبسوطی را از وضعیت کیسه گیری کود فله ارائه دادند که تاکنون4500 تن  کود فله اوره وارد انبار شد که ازاین میزان 1500 تن کیسه گیری  ، پارت چینی و به انبار کارگزاران ارسال گردید و تصریح کرد:  که ظرفیت کیسه گیری کود فله با وسایل ابتدایی کیسه گیری دستی توسط کارگران روزانه 150 تن می باشد. و  همچنین اشاره داشتندبه  اینکه کیسه گیری کودهای فله سوپر فسفات تریپل نیز تاکنون در  دو سایت  انبار امانی فاضل آباد به میزان250 تن و گنبد1000 تن صورت گرفته است ، افزود در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد. مهندس منصوری عضو محترم هئیت مدیره شرکت به اتفاق هیئت همراه در حین بازدید ضمن ملاحظه نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در این خصوص ارشاداتی را فرمودند.آقای مهندس هزار جریبی نیز دقت عمل در کیسه گیری، توزین دقیق و ارسال به موقع کارگزاری های استان را مهم دانسته و در این خصوص تاکید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید