تامین وتوزیع کوددرشهرستان روانسراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرز حیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری مقدار 96 تن کود اوره جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین و از طریق کارگزاران توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید