فرایند بوجاری بذور گندم و جو در انبار علی آباد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

 گزارش مصور از فرایند بوجاری بذور گندم و جو در انبار علی آباد استان مرکزی تحت نظارت کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی و کارشناس فنی مرکز تحقیقات کشاورزی (نماینده موسسه تحقیقاتی ثبت وگواهی بذر و نهال) استان در شهریور ماه 1397.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید