بازدید مدیریت جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از محل انبارهای شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:

پس از انتصاب آقای مهندس علیرضا رنجبر ضرابی به سرپرستی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، ایشان به همراه آقای الیاسی معاون مالی اداری و آقای نورانی مسئول مالی و آقای طباطبائی مسئول امور انبارها از محل انبارهای شرکت بازدید و ضمن آشنائی بیشتر با همکاران مستقر در انبار ، از نزدیک از وضعیت ذخیره انباری ، روند کیسه گیری کود فله ، روند بوجاری بذر گندم و نحوه انبارگیری آنها مطلع شدند . 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید