نظارت بر مراکز عرضه کود شیمیایی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

در راستای اجرای دستورالعمل صادره در خصوص نظارت و بازرسی مستمر از  مراکز عرضه ،‌ تولید و توزیع مواد کودی ، ‌برابر گزارش واصله در مورخ 1397/7/1 مبنی بر فروش کود اوره خارج از شبکه با آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در یکی از فروشگاه های سطح استان ، طی بازرسی صورت گرفته توسط کارشناس جهاد کشاورزی ، صنعت و معدن و تجارت ، حراست سازمان جهاد کشاورزی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان ، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز نسبت به تنظیم صورتجلسه و ضبط و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه کود شیمیایی اوره که  توسط فروشگاه مذکور فاقد مجوز و با قیمت نامتعارف هر کیسه 710/000 ریال به کشاورزان  به فروش می رسید اقدام  و جهت پیگیری آتی به مراجع قضایی معرفی گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید