فروش کودهای غیر تکلیفی

به نقل از مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

 فروش کودهای غیرتکلیفی در 6 ماهه اول سالجاری و مشابه سال گذشته کاهش یافته است. شایان ذکر است با توجه به تبلیغات و تماس های مکرر تلفنی و پیگیری های انجام شده، میتوان علت کاهش فروش را در عدم تحویل بموقع کودهای سولفات آمونیوم پودری و گرانوله و کود ماکرو (1-15-8-15) و همچنین کود گوگرد بنتونیت دار خریداری شده توسط عاملین استان از سوی شرکت های طرف قرارداد در مدت خرید دانست که منجر به لغو خرید و یا لغو ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید