جلسه کارگروه پایش و کنترل بازار کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان سمنان از تشکیل جلسه ای تحت عنوان پایش و کنترل بازار کود برای اصلاح و نظارت بیشتر پایش در راستای تحقق برنامه های ابلاغی و دستور العمل کنترل و نظارت بر عرضه ی کود شیمیایی با حضور کلیه همکاران و مدیر استان برگزار گردید و مقرر گردید منبد مراکز خدمات و کارشناسان پهنه در نظارت و پایش جدیت بیشتری داشنه باشند و چنان چه در روند کار مشکلی باشد موضوع به طور جد پیگیری و نسبت به اصلاح فرایند و برخورد با افراد سود جو در اولویت کار قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید