تامین 100تن کود اوره جهت ذرت کاران شهرستان گیلانغرب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه 

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار100تن کوداوره جهت ذرت کاران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید