به روز رسانی قرارداد ها

به روز رسانی قرارداد های کارگزاری ها و پیمانکاران براساس آخرین دستورالعمل های صادره در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  گلستان،  دراستان  125 کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی وجوددارند در ادامه  مجید محمدی رئیس اداری و مالی افزود: لزوم عقد قرارداد جدید در سر رسید برای هریک از کارگزاران،  این شرکت  از ابتدای سال جاری تاکنون ضمن بررسی مجدد  پروند ه کارگزاران در سر رسید و رفع نقصهای احتمالی برابر قوانین و دستورالعمل های صادره پس از اخذ سهمیه سالانه با دریافت تضامین مربوطه  برابر با آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی نسبت به عقد  قرارداد اقدام نموده است وی تصریح کرد: تاکنون79 قرارداد ( شامل 43 قرارداد حقیقی و36 قرارداد حقوقی) منعقد گردیده است و عقد قرارداد سایر کارگزاران در سال جاری نیز در سر رسید اقدام خواهد شد مجید محمدی  رئیس اداری و مالی  شرکت در ادامه افزود: علاوه بر کارگزاران، قرارداد های حمل و نقل از 6 مبداء حمل، قراردادهای نیروی حجمی خدماتی، نیروی  حجمی حفاظتی، خدمات خودروئی و کیسه گیری کود فله نیز پس از طی مراحل قانونی مناقصه یا استعلام برابر قوانین و مقررات و آیین نامه معاملات دولتی منعقد گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید