تأمین کود برای تولید 24 هزارتن برنج سفید در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیازبرای تولید24 هزار تن برنج سفید شهرستان نور استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده برای تولید برنج سفید  شامل کودهای ازته، فسفاته، و پتانسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید