اتمام عملیات بازرسی کل استان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز

در راستای حکم صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان  به منظور بازرسی دستگاه های وابسته به سازمان جهاد کشاورزی ، با عنایت به حضور 60 روزه هیات محترم بازرسی استان در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، با اتمام ماموریت بازرسی و ارائه نقطه نظرات به این مدیریت ، استان را ترک نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید