جلسه رسیدگی به اسناد بیمه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در هفته دوم و سوم شهریور ماه سالجاری آقای وکیلی از همکاران بیمه تأمین اجتماعی کشور جهت بررسی وضعیت مربوط به بیمه همکاران، حقوق و دستمزد، قراردادهای پیمانکاری، کنترل، گزارش و .... در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین حضور یافتنه و اسناد و مدارک مربوط به تأمین اجتماعی را بررسی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید