ارسال کود به شهرستان دامغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به نیاز کشاورزان شهرستان دامغان به انواع کود های شیمیایی در سال زراعی جاری،ارسال کود به تمام نقاط این شهرستان در حال انجام است و با عنایت به نیاز بهره برداران، این کود ها در حال توزیع و ارسال به انبار کارگزاران  می باشد تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان استان قرار گیرد امید است که با استفاده به موقع از کود ها راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.          

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید