پرونده متخلفین قاچاق کود شیمیایی استان قزوین تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

پرونده متخلفین کودهای شیمیایی غیر مجاز و خارج از شبکه توزیع استان تحویل مراجع قضایی شد. ایشان با بیان اینکه در شهریور ماه سال جاری با پیگیری های مستمر موفق به کشف 13.5 تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع شدیم که پرونده متخلفین جهت مجازات و انجام محاکمات قانونی به مراجع قضایی تحویل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید