سفرمشاور محترم مدیرعامل آقای دکترقطب شریف به استان اردبیل

جناب آقای دکتر قطب شریف مشاور محترم مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی روزهای نهم و دهم شهریور ماه سالجاری به منظور بازدید از منطقه وارد استان اردبیل و ضمن حضور در ساختمان اداری از نزدیک با همکاران واحدهای مختلف مدیریت استان اردبیل آشنا و ملاقات صمیمانه نمودند.

در ادامه این سفر، ایشان از انبار 900 تنی جنب ساختمان اداری ، انبارسردسیب زمنیی ، مجتمع انبارهای کمی آباد و همچنین کارخانه پروسس بذر مجتمع فوق بازدید و با نحوه و کیفیت بوجاری انواع بذور و نیز ذخیره انواع نهاده های کشاورزی با توضیح مسئولین مربوطه آشنا و در جریان امر قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید