تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس رضائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر بردستان از توابع شهرستان دیر در مرداد ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید