برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص تهیه و تدارک کودهای شیمیایی اوره از طریق معرفی به بورس کالا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی اعلام نمود جلسه هم اندیشی در خصوص بحث و بررسی نحوه تهیه و تدارک کودهای شیمیایی اوره از طریق معرفی به بورس کالا در استان اصفهان با حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدیر و معاونت فنی و تولیدی  و معاونت مالی اداری بازرگانی و مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در محل دفتر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید