شرکت در جلسه هم اندیشی بحث و بررسی در خصوص برخورد با فروشگاه های غیر مجاز فروش کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی اعلام نمود جلسه هم اندیشی در خصوص بحث و بررسی بر خورد با فروشگاه های غیر مجاز عرضه کودهای شیمیایی در استان اصفهان با حضور جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیر زراعت ،معاون سازمان تعاون روستایی،مسئول حراست سازمان ومدیر و معاونت فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید