تشکیل جلسه پایش مواد کودی با حضور کارشناسان سازمان تعاون روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تشکیل جلسه پایش مواد کودی با حضور کارشناسان سازمان تعاون روستایی در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با حضور مسئول حراست و همچنین مسئول بازرگانی سازمان تعاون روستایی جلسه ای به منظور تبادی نظر در خصوص تشدید نظارت ها بر توزیع کودهای کشاورزی در دفتر مدیریت استان برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید