بازدید اکیپ نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبارهای غیر مجاز در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم پیروی ابلاغ جناب مهندس رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی مبنی بر جلوگیری از توزیع خارج از شبکه نهاده ها، درتاریخ 13 مرداد ماه سالجاری از انبارهای غیرمجاز توزیع نهاده های کشاورزی بخش جعفریه استان قم بازدید و بازرسی بعمل آورده و ضمن ارائه توصیه های لازم بر عدم فعالیت در شبکه کودهای یارانه دار بر توزیع خارج از شبکه این کودها تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید