جلسه با شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

با توجه تجدید مناقصه حمل و نقل و توزیع نهاده ها و برنده شدن شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر شرکت، جلسه ای با مدیر شعبه قم شرکت آبادان برگزار و هماهنگی و برنامه ریزی های لازم درخصوص موضوع قرارداد انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید