بکارگیری کارشناس فنی کشاورزی در باشگاه کشاورزان استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

بکارگیری کارشناس فنی در بخش کشاورزی جهت پاسخگویی به سوالات و ارائه راهکارهای مناسب به کشاورزان محترم در زمینه کاشت نهال و کشت های گلخانه ای ،توصیه کودی وچگونگی جلوگیری و مقابله با آفات ، بیماریها و علف های هرز در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یــزد.

کشاورزان میتوانند جهت ارتباط با کارشناس فنی آقای دکتر احسان پارسائیان با شماره تماس 1559 داخلی 5 تماس حاصل فرمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید