جلسه کمیته فنی کود شیمیایی استان همدان

جلسه کمیته فنی کود شیمیایی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در روز چهارشنبه 15 مرداد 99 جلسه ای با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مسئولان حراست، بازرسی و انفورماتیک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان و رئیس و کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع سامانه کنترل و پایش مواد کودی و سامانه پهنه بندی برگزار شد .

آقای ضرابی گفت در این جلسه هماهنگی های لازم درخصوص بروزرسانی و رفع مشکلات در سامانه پهنه بندی مطرح و مقرر شد ظرف 15 روز آینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان نسبت به اصلاح اطلاعات پهنه بندی از جمله سطح زیر کشت، تعداد بهره برداران و نوع کشتها اقدام نمایند و هماهنگی های لازم جهت لینک سامانه های مرتبط انجام گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید