بذر گلرنگ استان همدان

640 کیلوگرم بذر گلرنگ برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت با توجه به درخواست مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد مقدار 640 کیلوگرم بذر گلرنگ به استان یزد ارسال شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود مقدار 60 تن بذر گلرنگ توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مبداء بندرعباس به استان همدان ارسال و در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد و آماده توزیع و ارسال به استان های متقاضی کشت این نوع بذر می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید