تامین کود مزارع گندم شهرستان دهاقان استان اصفهان

برداشت ۱۱ هزار تن گندم از دوهزار و ۵۰۰ هکتار مزارع دهاقان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی اعلام نمود برداشت ۱۱ هزار تن گندم از دوهزار و ۵۰۰ هکتار مزارع دهاقان استان اصفهان به پایان رسیده است که متوسط عملکرد در شهرستان 4.5 تن می باشد : همچنین از دوهزار و ۷۰۰ هکتار مزارع جو شهرستان ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شده است وی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی شهرستان دهاقان جهت کشت گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید