توزیع 388تن کود کشاورزی از طریق تعاونی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 388تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان جویبار در 4 ماهه سال جاری از طریق کارگزاری های تعاونی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  جویبار توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید