گردهمایی آموزشی کارگزاران استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان :

گردهمایی کارگزاران استان روز پنج شنبه مورخه 97/06/22 با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان و معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید در این گردهمایی ضمن ارائه گزارش توسط آقای مهندس ادیبان در خصوص عملکرد کارگزاران کود استان در سال گذشته همچنین عملکرد شش ماهه سال جاری خواستار رعایت دقت در توزیع کود پائیزه طبق ضوابط و مقررات جاری شرکت شدند همچنین دراین گردهمایی معاون تولیدات گیاهی سازمان ضمن تقدیر از شرکت خدمات حمایتی بدلیل تامین بموقع و کافی کود در سال گذشته و افزایش بسیار خوب تولید گندم در استان که در دهه اخیر بی سابقه بوده است میزان تولید استان را 500 هزار تن اعلام نمود که این رقم رکورد تولید در استان را افزایش و همچنین اعلام نمود گندم امسال دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد . در پایان جلسه مقرر شد توزیع کود پائیزه توسط کارگزاران بر اساس نرم افزار طراحی شده توسط سازمان در جلسه ستاد کود استان انجام تا کنترل لازم توسط مدیریت های شهرستان و نظارت توسط عوامل نظارتی بطور آسان و دقیق انجام گیرد . گردهمایی راس ساعت 12 به پایان رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید