جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک با حضور مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری ،معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی و دبیر کمیسیون معاملات مجتمع در خصوص تامین و تدارک مواد اولیه سموم تولیدی و سایر موضوعات مطروحه در روز یکشنبه 12مردادماه 99 در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید