نمونه برداری 14 نمونه از سموم تولیدی و مواد اولیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی): نمونه برداری14 نمونه از سموم تولیدی و مواد اولیه جهت ارسال به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج در چهار ماهه اول سال 99 بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید