تامین و توزیع کود درشهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار493تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وازطریق کارگزاران بین بهره برداران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید