تکریم و تجلیل از زحمات ارزنده بازنشستگان در سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  سمنان،          

جلسه تکریم و تجلیل از زحمات ارزنده بازنشستگان محترم سازمان جهاد کشاورزی استان روز پنجشنبه مورخ 97/6/22 ساعت 10 صبح در محل سالن شهید ترحمی جهادکشاورزی استان برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید