تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

آقای مهندس شاپور رضائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای بوشکان از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان در مرداد ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید