توزیع انواع کود شیمیایی شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از تامین و توزیع 115 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بشرویه خبر داد.

محمد تقی آژنگ افزود: کودهای تامین شده در تیر ماه به انبار کارگزاران شهرستان بشرویه برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید