جذب اولین تخصیص کود اوره سهمیه مرداد ماه در خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود با هماهنگی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، اولین تخصیص کود اوره بر اساس سهمیه مرداد ماه استان ، جذب و مجوز حمل کود اوره به کارگزاران به تفکیک هر شهرستان از سوی واحد فروش بازرگانی این مدیریت صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید