آغاز برداشت گوجه فرنگی در خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهاد کشاورزی خوسف با اشاره به اینکه برداشت گوجه فرنگی در خوسف از ابتدای مرداد آغاز شده و بر اساس شرایط آب وهوایی تا اواخر مهر یا نیمه آبان ادامه خواهد داشت، گفت: سال گذشته 22 هکتار از مزارع خوسف به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت که از این سطح حدود  500 تن گوجه فرنگی برداشت شد.

وی افزود: امسال حدود 25 هکتار از مزارع و 2/3 هکتار از فضای گلخانه ای  در شهرستان خوسف به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید