میزان کود توزیع شده در شهرستان جاجرم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از تامین و توزیع 100 تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان جاجرم در تیرماه سال جاری، از طریق کارگزاری خصوصی و تعاونی تولید در این شهرستان ،خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید