تخصیص 100 تن کود اوره به استان البرز از مبداء پتروشیمی رازی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص 100 تن کود اوره به استان البرز از مبداء پتروشیمی رازی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1399 میزان 100 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی رازی به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید