تخصیص 200 تن کود اوره به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص 200 تن کود اوره به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1399 میزان 200 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی کرمانشاه به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید