پایش و بررسی کارگزاران استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه تعداد 8 مورد پایش کارگزاران به صورت دورکاری انجام شده که مربوط به کارگزاران شهرستان های بشرویه، نهبندان، سده، سرایان، بیرجند و زیرکوه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید