تأمین کود 50 هزار تن محصول هلو و شلیل در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین به نقل از علی اکبری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه برداشت ارقام پیش رس هلو و شلیل از سطح باغات استان قزوین، در حال حاضر 3550 هکتار از باغات استان به محصول هلو و شلیل اختصاص دارد که از این میزان 3340 هکتار از  باغات بارور و 210 هکتار غیر بارور است. پیش بینی می شود از این میزان باغ بالغ بر 50 هزار تن محصول هلو و شلیل برداشت شود.

وی افزود؛ کودهای شیمیایی مصرفی در باغات استان قزوین در سال زراعی جاری از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید