جلسه آموزشی پایش کودی از طریق ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

در تبیین راه اندازی سامانه پایش کودی وزارت جهاد کشاورزی ، جلسه آموزشی ویژه کارشناسان مسئول پایش شرکتهای خدمات حمایتی کشاورزی سراسر کشور در مورخ  99/5/7 برگزار شد ، به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ در این جلسه آقای مهندس ایزدفر کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور توضیحات مبسوطی در خصوص بندهای شیوه های نظارت و پایش کودی ارائه و به سئوالات مطروحه استانها پاسخ دادند ، لازم به یادآوری است سامانه پایش کود وزارت جهاد کشاورزی در مورخ 99/4/17 توسط مرکز اطلاعات و فناوری وزارت رونمایی شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید