برگزاری جلسه کنترل و نظارت بر فروش کودهای یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

ساعت 9 صبح امروز 11 مرداد ماه جلسه کنترل و نظارت بر فروش کودهای یارانه ای با حضور آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ، خانم شبخیز معاونت تولیدات گیاهی استان ، آقای عامری مدیر زراعت استان ، آقای بورانی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و دیگر همکاران حاضر برگزار گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید