بازدید مدیر استان انبارهای سازمانی شرکت در البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید انبارهای سازمانی شرکت در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور بررسی روند عملیات بارگیری، حمل کودهای یارانه ای به انبارهای کارگزاران از عملیات اجرایی ارسال کود بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید