بازدید از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در بخش کاغذکنان شهرستان میانه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنجشنبه مورخ 99/5/9،اکیپ پایش کود استان از انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در بخش کاغذ کنان شهرستان میانه بازدید نمودند.

مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت انجام اقدامات بعدی به کمیته فنی توزیع کود استان ارجاع داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید