انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تولید وتامین کننده کودهای غیر یارانه ای

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به جهش تولید و تبیین سیاستها و برنامه های اجرایی مرتبط با طرح خودکفایی کودهای کشاورزی مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید داخل و قطع وابستگی و به جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی وتامین کنندگان انواع کودهای کشاورزی در تیر ماه سال جاری مدارک و اسناد شرکت های کیمیا نونهال بهشت ، راهبر زیست فناور البرز، واستر یوشان ماد ، کود مرغ گرانول گلستان ، فرآور کود دهگلان  و مهندسی خدمات کشاورزی سحاب غنچه برای انعقاد تفاهمنامه توسط مدیریت بازرگانی داخلی دریافت و پس از طی فرایند اداری و مقررات جاری تفاهمنامه منعقد گردید و به شرکتهای مورد اشاره وکلیه استانها جهت اقدامات بعدی ابلاغ شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید