بهینه سازی فرمولاسیون کود سوپرفسفات ساده(ssp)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

با توجه به واردات خاک فسفات از خارج کشور و برنامه تولید سوپرفسفات ساده (SSP) با این خاک در داخل ، آزمایشگاه فرمولاسیون مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی بر روی فرمولاسیون کود سوپرفسفات ساده در مقیاس آزمایشگاهی  اقدام و بررسی روش های بهینه تولید این نوع کود در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید