ارسال پیامک به کارگزاران شرکت جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای پیشگیری از ابتلا و شیوع ویروس کرونا، با ارسال پیامک به کارگزاران شرکت نسبت به رعایت دستور دستورالعمل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در مراجعات تاکید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید