نمونه برداری کمیته پایش استان البرز از کودهای مکشوفه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از نمونه برداری کارگروه پایش از کودهای مکشوفه در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تعیین و تکلیف برخی از کودهای مکشوفه در انبارهای سازمان اموال تملیکیاستان، کارگروه نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی از کودهای موجود نمونه بردای نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید