علیرضا اشتیاقی

طرح پایلوت تغذیه گندم لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

اجرای طرح  پایلوت تغذیه گیاهی گندم لرستان  ،مراحل کاشت،داشت وبرداشت با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی لرستان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلفان و با حضور شرکت های تولید کننده کود کشور :

۱- شرکت ابزار دقیق کوهرنگ ۲-شرکت الکان ۳- شرکت زیست فناور مشهد.

تاریخ آغاز اجرای طرح ۹۸/۸/۱۱  مجری طرح و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان مهندس حسین کریمی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید